โทษของคอมพิวเตอร์

โทษของคอมพิวเตอร์

        โทษของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์นอกจากมีประโยชน์มหาศาลแล้ว แต่ก็ยังมีภัยหรือโทษที่เราไม่ควรมองข้าม การใช้คอมพิวเตอร์นั้น ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง คอมพิวเตอร์จะมีโทษถ้าเราใช้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่ส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้โดยเด็กที่สมองยังไม่มีความพร้อมสมบูรณ์
– ได้รับแสงธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอ
– เด็กไม่ได้รับประสบการณ์ไม่ จึงไม่มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับทางเดินเส้นประสาทที่ใช้ในการคิด
– จำกัดความเคลื่อนไหวของตา ซึ่งเป็นสาเหตุของอาการกล้ามเนื้อเกร็ง
– การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อเล็กซ้ำๆทำให้เกิดความเครียด
– การขาดการออกกำลังกายเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆ
– คอมพิวเตอร์(โทรทัศน์)จำกัดจินตนาการของเด็ก
– โปรแกรมคอมพิวเตอร์จำกัดความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและการจัดรูปแบบ
– สร้างความเชื่อที่ว่าปัญหาแก้ไขได้ด้วยการกดปุ่ม
– สร้างความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งมีเพียงสองด้าน เช่น ผิด/ถูก ใช่/ไม่ใช่
– ข้อมูลจากเว็บไซต์จำนวนมากทำให้มึนงงและสับสน
– การขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นส่งผลให้พัฒนาการทางอารมณ์และสังคมถูกจำกัด
– ค่าใช้จ่ายที่ตามมา ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับครอบครัว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s