การดูแลรักษาแป้นพิมพ์

1.ควรทำความสะอาดสม่ำเสมอ เพื่่อป้องกันฝุ่น โดยใช้สำลีพันก้านชุบแอลกฮอล์นำมาเช็ดคราบสกปรกบนแป้นพิมพ์
2.อย่าทำน้ำหยดใส่แป้นพิมพ์ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร
3.อย่านำอาหราหรือขนมมารับประทานให้ตกใส่แป้นพิมพ์
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s