การเลือกซื้อเม้าส์

1.ควรเลือกซื้อเมาส์มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ดังที่ต้องการ
2.ควรเลือกซื้อเมาส์ที่เหมาะสมกับสรีระของมือผู้ใช้
3.ควรทดลองใช้ก่อนซื้อ เพื่ตรวจสอบคุณภาพว่าเหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s